132015Lis

Co změnit ve školském zákoně?

Konkrétní změny v  projednávané novele školského zákona navrhl poslancům Ivan Langr, náměstek primátora Liberce pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu za Změnu pro Liberec. Úpravy se týkají zrušení spádových obvodů mateřských škol, které ministerstvo školství chystá prosadit po vzoru základních škol, a také zavedení tzv. zápisového lístku, jenž se dosud užívá v přijímacím řízení na středních školách.

Podle náměstka Langra povede zřízení spádových obvodů k rozkladu současné sítě mateřinek, zápisový lístek naopak významně usnadní a urychlí orientaci mateřských a základních škol o přijatých dětech či žácích.

„Předložil jsem 21 členům poslaneckého výboru pro vědu a vzdělávání některé možné úpravy projednávané novely školského zákona, a to v konkrétním paragrafovém znění. Především navrhuji zcela vypustit ta ustanovení, která nově pojednávají o zřízení spádových obvodů mateřských škol, protože jejich zavedení by narušilo dosavadní systém předškolního vzdělávání v mnoha obcích včetně Liberce a zkomplikovalo zájem rodičů umisťovat děti do školek podle svého výběru. Nebudou-li spádové obvody, vyhneme se reorganizaci sítě našich mateřských škol, která jinak bude nezbytná,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. Ministerské plány by na území města Liberec znamenaly zavedení 31 spádových obvodů mateřských škol (v případě ZŠ jich Liberec má 20), což je ale sotva představitelné. Situaci navíc komplikuje i to, že většina libereckých školek je kapacitně velmi malá, čemuž by musely odpovídat i obvody. A to by se mj. projevilo v jejich nefunkčnosti v praxi. Jediným řešením je pak změna sítě školek.

Naopak jako pozitivní krok by náměstek Langr přivítal rozšíření tzv. zápisového lístku do mateřského a základního školství. „Každý ředitel MŠ a ZŠ ví, jak nelehká je práce v době kolem zápisů. Mnozí z rodičů – a to zcela přirozeně – zapisují své děti do více než jedné školy, ale pokud se pro jednu nakonec rozhodnou, bohužel už neinformují ty zbylé, že s jejich dětmi nemusejí počítat. Tím ale blokují místo ostatním. A nezřídka se stává, že přesný seznam přijatých dětí má škola k dispozici až po mnoha měsících, někdo dokonce až v září,“ uvedl náměstek Langr. Zápisový lístek by přitom jen znamenal povinnost potvrdit výběr školy v předem stanovené časové lhůtě – u středních škol je tomu do 10 pracovních dnů od rozhodnutí ředitelem o přijetí. A snadná by podle náměstka Langra byla i aplikace v zákoně – úpravou existujícího ustanovení a jeho analogickým uplatněním u MŠ a ZŠ. „Šlo by o velmi elegantní systémové řešení, kterým bychom školám usnadnili orientaci o přijatých dětech/ žácích, aniž by musely čekat do září a reálného nástupu jedinců, ředitelkám a ředitelům zjednodušili plánování třeba při nákupu učebních textů a pomůcek, zřizovatelům ulehčili komunikaci s tápajícími rodiči a samozřejmě obecně zkrátili období nejistoty,“ dodal náměstek Langr.

Navržené změny ve školském zákoně zaslal náměstek Langr i ministryni školství Kateřině Valachové, již souběžně pozval do Liberce. „O paní ministryni vím, že se vůbec nevyhýbá diskusi na úrovni měst a obcí – deklarovala to ostatně i ve svém projevu při 1. čtení zákona ve sněmovně. Takže bych s ní i se svými kolegy rád debatoval cíle novely zákona i jednotlivé navržené pasáže, protože část z nich považuji naopak za správné. Jestli bude mít čas a chuť přijet, nevím,“ doplnil náměstek Langr.

ČTĚTE TAKÉ:

Síť mateřských center podtrhuje symboliku Dne rovnosti žen a mužů nabídkou podpůrné platformy pro komunální političky z vlastních řad

Langr 700px