122016Srp
Problematika parkování pro fakultní nemocnici v Hradci Králové

Problematika parkování pro fakultní nemocnici v Hradci Králové

Fakultní nemocnice se dříve mohla pyšnit spoustou parkové zeleně, v níž nacházeli pacienti prostor pro odpočinek. Stromy však postupně ustoupily autům a velký podíl těchto ploch zabrala vyasfaltovaná parkoviště, která se stále rozšiřují. Problematika parkování je na papíře řešena již od roku 1969. Je s podivem, že za tu dobu nebyl nikdy kladem důraz na výstavbu parkovacího domu, který by byl mnohem elegantnějším a efektivnějším řešením. Za 47 roků nedošlo v této oblasti k žádnému zlepšení.

Naopak, situace je dnes již velmi kritická. Na neschopnost odpovědných politiků i vedoucích pracovníků fakultní nemocnice doplácejí denně pacienti, domáci i přespolní, kteří svádí každé ráno boj o parkovací stání. Odnáší to jak zeleň na nábřeží Labe, která je součástí evropsky významné lokality Natura 2000 – Orlice a Labe, tak přilehlé městské části Moravského předměstí, Třebše, Labské kotliny I a II.

Prostor mezi areálem fakultní nemocnice a tokem Labe je přitom v platném územním plánu města specifikován jako plocha parků, lesoparků a městské zeleně. Skutečnost je však zcela jiná. Všude kde je místo – na trávě, mezi vrostlými stromy – parkují vozidla. Tím dochází k obnažování a devastaci kořenových systémů vzrostlé zeleně. Poškození ozeleněného nábřeží se stupňuje. V současné době město Hradec Králové vypsalo v pořadí již druhé výběrové řízení na prodej pozemků pro onen parkovací dům. Podmínky tohoto řízení však nejsou pro potencionální investory příliš motivující a bez určité míry zisku taková investice jen těžko někoho zaujme. Chyby jsou i v samotných nabízených pozemcích, neboť některé jsou již součástí změny křižovatky Mileta a nového napojení fakultní nemocnice. Tedy jiných, i když navazujících investic.

Naší prioritou je realizování dostatečné parkovací kapacity ve formě parkovacích domů jak pro zaměstnance, tak pro pacienty FNHK, záchrana kvalitního nábřeží, ale i záchrana areálové zeleně. Je to náš společný závazek do budoucnosti. Planých slibů v tomto směru bylo za 47 let skutečně příliš mnoho.

Ing. arch. František Křelina
Předseda MO PH Změna
na kandidátce Pirátské strany