92014Říj

MUDr. Jan Síla: „Proč jít k volbám? Musíme tu mafii odstavit od koryt!“

Komunální volby se blíží a možná si leckdo pokládá otázku, jestli má smysl k volbám vůbec chodit. Pokusím se vás přesvědčit o tom, že to smysl má.

Často od svých pacientů slyším: „Nemám koho volit, a protože volbou malého politického hnutí stejně můj hlas propadne, proto nepůjdu k volbám“. Tento neustále opakovaný argument ale není nic jiného, než účelová lež těch, co se právě menších uskupení bojí.

Nejít k volbám znamená, že Váš hlas bude prakticky započten ve prospěch lidí ze stávajících nebo nově účelově vzniklých stran, které nás desetiletí připravují o možnost kvalitnějšího života, protože část veřejných prostředků je jimi systematicky prohospodařeno nebo přímo rozkrádáno!

Nejít k volbám znamená

  • nezajímat se, kolik platíme za vodné a stočné

  • nezajímat se, kolik platíme za elektřinu, plyn, za odpad, daně, MHD

  • nezajímat se, v jakém stavu jsou komunikace

  • nezajímat se, co dýchají naše děti atd.

Musíme si uvědomit, že o těchto položkách, které musíme všichni platit, rozhodují námi volení politici!! Neustále omílaný argument, že volbou malého politického hnutí Váš hlas propadne, je účelová lež! Volbou menšího uskupení

  1. zabráníte, aby Váš hlas posílil současné „odkláněče“ našich peněz

  2. pomůžete vstupu do zastupitelstva  alespoň několika nečlenům současně vládnoucí mafie, kteří budou bránit pokračování rozkrádání!

Pokud tento článek přečte a pochopí větší počet voličů, je reálná možnost změny složení zastupitelstva, které by mohlo začít pracovat a hájit zájem většiny obyvatel Ostravy.

Pokud nejste zapojeni do klientelistické sítě současné politicko-justiční mafie, a chcete, aby konečně v Ostravě došlo ke změnám ve prospěch většiny, není jiné cesty než  si sednout k počítači a vygooglovat  strany a hnutí, které jsou složeny z odborníků, kteří se nemohou dívat na stávající dění ve městě a nezištně nabízí svoje zkušenosti a práci ve společný prospěch. Toto je jediná cesta, jak se vůbec o takových menších politických hnutích dovědět. 

Každé skutečné lidové hnutí, jehož snahou je hájit veřejný zájem, musí odmítat „sponzory“, kterým by po případném zvolení muselo sloužit, a proto nemá kapitál na oblepení města bilboardy (náklady na jeden! bilboard cca 7-10 000Kč, inzerát na stránku v novinách 50-80 000 Kč atd). Taková hnutí musíte hledat na internetu.

Propagace elektronickou cestou je velmi levná a členové autentických hnutí si tuto propagaci platí sami ze svých prostředků. Tiskové zprávy těchto lidových politických aktivit, které jsou jedinou skutečnou opozicí vládnoucí politickojustiční mafii,  jsou ve všech masmediích ignorovány (pochopitelně, protože masmedia,včetně veřejnoprávních,  ovládají současní zkompromitovaní politici a jejich loutkovodiči byznysmeni).

Jak z tohoto bludného kruhu? Jít v co největším počtu k volbám a volit kandidáty menších politických uskupení, kteří již prokázali kvalitu ve své odbornosti a přínos celé společnosti,  i když to nejsou masmediálně známé obličeje. Budoucnost kvality života v Ostravě je ve Vašich rukou. A že ne, že ne.

MUDr. Jan Síla
Změna pro Ostravu