12014Čer

Protikorupční pracoviště podalo trestní oznámení na vedení Liberce

Krajské protikorupční pracoviště, o.p.s., (KPKP), které spoluzaložil Jan Korytář, podalo trestní oznámení na vedení Statutárního města Liberce, ROP Severovýchod a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zástupci veřejné správy totiž umožnilo nepřípustnou spolupráci mezi uchazeči (Chládek-Tintěra a Syner) s následkem navýšení ceny veřejné zakázky Revitalizace městských lázní na galerijní objekt.

V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku byla tato podmínka: „Subdodavatelem Dodavatele nesmí být takový, který podal nabídku ve stejném zadávacím řízení.“ Pokud by byla uplatněna, nemohl by být Syner subdodavatelem Chládka-Tintěry. Proto, v rozporu se zadáním, podmínka nebyla po vyhlášení vítěze přenesena zadavatelem do smlouvy o dílo na zakázku.

 

Uvedená podmínka byla do zadání zakázky vložena s cílem zabránit tzv. bid-riggingu, vedoucímu k umělému zvyšování nabídkové ceny za zakázku ze strany soutěžících uchazečů. Podmínka se snaží zabránit tomu, aby soutěžící dodavatelé vzájemnou koordinací vyloučili rivalitu mezi sebou, předem určili výsledek tendru, přičemž porážka jednoho uchazeče v soutěži by byla kompenzována jeho subdodávkou pro vítěze tendru.

 

Uchazeči nabídli cenu v rozmezí od 299,5 do 307 milionů korun. Rozdíl mezi uchazeči byl tedy přibližně 2 procenta. U takto velkých zakázek ale bývá zvykem, že rozdíl činí asi 20 procent, míní analytik KPKP. Vítězný uchazeč Chládek-Tintěra by podle zadávací dokumentace nesměl pověřit subdodávkami další uchazeče, tedy Syner ani Metrostav. Orgány veřejné správy však tuto podmínku nepřenesly do smlouvy o dílo a subdodavatelem (monolitické betony a ocelové konstrukce) se stal právě Syner.

 

Ani ROP SV a ÚOHS pochybení neobjevily, přestože byly zpracovány tři posudky. Dva posudky z hradeckého pracoviště ROP tvrdily, že je zakázka předražena o zhruba 50 mil., rozhodl ale třetí posudek z libereckého úřadu.

 

Dotyčných firem se na serveru tydenvlk.cz zastal Michael Canov, krajský zastupitel a 1. místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, s argumentem, že subdodávka SYNERu činila méně než 4 %. Podle zadávací dokumentace veřejné zakázky však subdodavatelem nesměl být žádný poražený uchazeč, byť by jeho subdodávka byla jakkoli velká.

 

O trestním oznámení informovaly mj. Mladá fronta DNES a Liberecký deník. V nich vedení Liberce tvrdí, že KPKP dosud neinformovalo vedení města Liberce o žádných svých zjištěních a že se jedná o jednu z předvolebních aktivit Změny pro Liberec. Podle našich informací však KPKP před asi dvěma týdny příslušnému oddělení navrhlo schůzku k této problematice, úředníci však schůzku odmítli.

 

Jiné trestní oznámení, které KPKP podalo - případ tunelování městského majetku skrze městskou akciovku Sportovní areál Ještěd, již řeší liberecký soud.