192015Čer

Síť mateřských center podtrhuje symboliku Dne rovnosti žen a mužů nabídkou podpůrné platformy pro komunální političky z vlastních řad

Síť mateřských center vyslyšela volání 129 komunálních političek po prostoru pro sdílení a posilování jejich kompetencí a otevírá pro ně podpůrnou platformu. Jedná se o matky z mateřských center, které kandidovaly  komunálních volbách na podzim 2014. Z řady 41 zvolených zastupitelek zastává 8 vyšší pozice: 4 radní, 2 místostarostky a 2 starostky.

„Matky, které zakládají mateřská centra, brzy pochopí, že spolupráce s představiteli obcí se musí stát nezbytnou součást jejich práce. Velmi často však narážejí na nepochopení, a tak se nakonec rozhodují kandidovat samy a jsou stále úspěšnější,“ vysvětluje důvody vytvoření podpůrné platformy Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center a dodává: Vstupují ovšem na pole působnosti, se kterým nemají skoro žádné zkušenosti, proto jsme rádi, že jim můžeme poskytnout zázemí, kde se mohou vzájemně propojit a podporovat.“

Síť mateřských center zařadila vytvoření podpůrné platformy komunálních političek do aktivit projektu Akademie svobodného a aktivního občanství. A díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů může dnes propojit matky z mateřských center, které po volbách působí ve vedení obcí i ty, které nezískaly dostatečných počet hlasů, ale mají zájem dál se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů.

„Členkám platformy nabídneme i specifické vzdělávání na posilování kompetencí potřebných k naplňování pozice komunální zastupitelky a také si budou moci prakticky vyzkoušet své vyjednávací dovednosti během aktivity Learning by Doing,“ doplňuje nabídku platformy Lucie Nemešová, manažerka projektu.

V rámci projektu Akademie svobodného a aktivního občanství budou totiž jednotlivá mateřská centra hledat s představiteli obcí řešení konkrétního lokálního problému. Síť mateřských center jim poskytne příležitost vyzkoušet si metodu Local to Local Dialog a následně ji zakotvit v MC jako jeden z nástrojů spolupráce na lokální úrovni.


Akademie svobodného a aktivního občanství – cílem projektu je motivovat občany k aktivní participaci na věcech veřejných, otevřít prostor pro osvětu a vzdělávání v oblasti role občanů a jejich vlivu na rozvoj občanské společnosti a nabídnout příležitost prakticky vyzkoušet metody spolupráce na konkrétních situacích, a to zejména Local to Local Dialog. Specifickým cílem je podpořit síťování komunálních zastupitelek a vytvořit podpůrnou platformu pro sdílení a posilování jejich kompetencí. Další informace na webových stránkách Sítě mateřských center.

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz. Krajskou koordinátorkou v Libereckém kraji je

Lenka Ackermannová  lenka.ackermannova@
materska-centra.cz
 733 508 417