162014Srp

Změna pro Jablonec, Liberec a další obce

Politické hnutí Změna je dosud nejznámější v Liberci, kde stejně jako před čtyřmi lety kandiduje pod názvem Změna pro Liberec. Letos má ovšem velmi silnou kandidátku i v Jablonci nad Nisou. Na území Libereckého kraje kandiduje ještě v Rychnově, Josefově Dole, Stvolínkách a Horní Řasnici.


Kandidátem Změny na post primátora Liberce je Jan Korytář, předseda hnutí. Cílem je získat od voličů silný mandát, který Změně umožnit dohodnout takovou koalici, která vydrží celé čtyři roky. Kandidátku Změny pro Liberec tvoří velmi silný a fundovaný tým, dokládající, že Změna není hnutím jednoho muže.

Změnu pro Jablonec povede do voleb ekonom, aktivista a člen hnutí Jakub Macek. Na kandidátce s 15 muži a 15 ženami, seřazenými podle pravidla zipu a s věkovým průměrem 43 let, najdete mladé aktivní občany i zkušené odborníky, např. právničku Michaelu Suchardovou, tři současné zastupitele Jaroslava Krause, Jindřicha Berounského a Alexandru Jörgovou, propagátorku mateřských center Lenku Ackermannovou, předsedu Okresní hospodářské komory Vladimíra Opatrného, mladé architekty Elišku Šídovou a Petra Klápštěho, bojovnici za záchranu Schlaraffie Terezu Žembovou či tanečního mistra Libora Jägra. K volebnímu programu Jakub Macek řekl: „Změna pro Jablonec chce navázat ve školství, kultuře, sociálních službách či prorodinné politice na dobrou práci magistrátu. Kromě toho ale bude prosazovat např. maximální otevřenost města všem občanům a jejich zapojování do rozhodování, transparentní financování, definitivní konec hazardu a zodpovědný přístup k životnímu prostředí a územnímu rozvoji města, což představuje mimo jiné vyjmutí megalomanského obchvatu přes Srnčí důl z návrhu územního plánu.“

Kandidátku v Rychnově s názvem Změna aneb Rychnov jinak vedou Tomáš Hašek, manažer kvality a trenér místního tenisového kroužku, a Jan Polach, IT specialista a projektový manažer. Čelo kandidátky ve Stvolínkách tvoří Radka Kolářová, auditor kvality, kterou občané znají především z jejího dřívějšího působení v České poště, a Mgr. Jiří Římánek, marketingový manažer, který v politickém hnutí Změna zastává pozici hlavního manažera. Lídrem Změny pro Josefův Důl je Jaromír Poledňák, jednatel firmy Bravalm s.r.o. V Horní Řasnici kandiduje Bc. Marek Řehořek, Dis., řidič autodopravy, jednatel spolku Na pomezí z.s. a ekologický aktivista.