122014Čer

Změna stravování ve školách

Přečtěte si komentář Jana Korytáře k úspěchu zastupitelky Změny pro Liberec Zuzany Tachovské, která se zasadila o zlepšení kvality stravování na školách.

V souvislosti s touto změnou vydalo město metodické doporučení zřizovatele, kterou si můžete stáhnout ZDE.

V sobotu 7. června jsem si v novinách přečetl, jak pan Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky Liberce, slavnostně oznamuje, že město bude kontrolovat, aby se dětem ve školách a školkách vařilo zdravě, a proto vydal metodické doporučení, že se nesmějí používat tzv. potravinové náhražky.

 

To je samozřejmě krok správným směrem. Mám k tomu jen jedinou výhradu: Pan náměstek Svoboda v tiskové zprávě jaksi zapomněl uvést, že je to hlavně zásluha zastupitelky Zuzany Tachovské ze Změny pro Liberec, která s tímto nápadem přišla a dlouhodobě se jej snažila prosadit jako členka školského výboru.

 

Kolegyně Tachovská dokonce sama připravila i metodický pokyn, který omezuje používání potravinových náhražek jak v mateřských tak i základních školách, protože příslušní úředníci nevěděli, jak to udělat. Navíc vím, že se zastupitelka Tachovská problematice stravování chce věnovat i v budoucnu. A to je dobře, protože používání potravinových náhražek není jediným problémem školního stravování, a to nejen v Liberci.

 

Samozřejmě panu náměstkovi Svobodovi je potřeba poděkovat za to, že projevil dobrou politickou vůli. Bez něho by metodický pokyn nevyšel. Jen mne mrzí, že se v tiskové zprávě města nenašlo místo ani pro jednu větu, kterou by ocenil zásluhu Zuzany Tachovské na změnách ve stravování v libereckých školách a školkách. Strávila s tím spoustu času a energie. I když vím, že ona to nedělala pro pochvalu ani pro politické body, ale zkrátka proto, že stravování dětí vnímala jako problém a rozhodla se ho změnit. A to se jí také nakonec povedlo.

 

Jan Korytář

zastupitel města Liberce za Změnu pro Liberec