Transparentnost, Nezávislost, Odpovědnost, Solidarita, Odbornost, Efektivita

... jsou klíčové myšlenky - hodnoty, na nichž je postaveno naše hnutí.

 1. Změna, na kterou čekáme, jsme my sami - je naší ústřední myšlenkou. Rozhodli jsme se přestat doufat, že potřebné změny připraví současní politici a chceme potřebné změny prosadit sami. Proč by to také dělali, když jim současný systém vyhovuje? Uvědomujeme si, že můžeme udělat jen tak dobré změny, jak dobří budou politici, kteří je budou prosazovat. Proto věnujeme výběru kandidátů do voleb klíčovou pozornost.
 2. Svobodná spolupráce občanských osobností postavená na základě společně sdílených idejí, a nikoliv pouze na základě společných finančních zájmů, je základním předpokladem pro prosazení změn, které chceme uskutečnit a brzdou vzniku kmotrovských, korupčních či totalitních praktik jak ve společnosti, tak i v našem hnutí.
 3. Zapojování veřejnosti do rozhodování na místní i celostátní úrovni je klíčovým předpokladem pro omezení vlivu zkorumpovaných politiků a úředníků a zvýšení zájmu občanů o politiku. Jít k volbám jednou za čtyři roky pro vybudování kvalitní demokracie nestačí.
 4. Trvale udržitelný rozvoj je pojem, který dokázali současní politici zprofanovat, přesto má svůj smysl. Věříme, že to je koncept, který ukazuje cestu do budoucnosti. Je potřeba aktivně usilovat o to, aby sociální, ekologický i ekonomický pilíř, na kterých stojí každá společnost, byly v rovnováze a aby se navzájem neohrožovaly, ale vhodně podporovaly a doplňovaly.
 5. Korupce a klientelismus jsou v současné době problémem číslo jedna. Vyřešení tohoto problému je nutnou podmínkou pro efektivní řešení problémů dalších. Víme, že korupci a klientelismus nelze zcela vymýtit, lze je ale podstatně omezit.
 6. Veřejný zájem byl v uplynulých dvaceti letech téměř vytěsněn a nahrazen řadou zájmů soukromých. Zdravá společnost může fungovat jen pokud jsou soukromé a veřejné zájmy v rovnováze a navzájem se doplňují.
 7. Životní prostředí pro nás není třešinkou na dortu, ale základní podmínkou kvalitního života. Pojem kvalitní životní prostředí však nezahrnuje jen čistou vodu, vzduch a zdravou přírodu a harmonickou krajinu, ale také dobré mezilidské vztahy a celkovou atmosféru ve společnosti.
 8. Ženy patří do politiky stejně jako muži a proto na našich kandidátkách vždy tvoří ženy 50% kandidátů a pravidelně se střídají tzv. zipovým způsobem. Ženský pohled na řešení problémů, investiční priority, či jiný způsob komunikace jsou potřeba pro kultivaci naší politické scény i vyvážený rozvoj společnosti.
 9. Kvalita života je pro nás důležitější než růst za každou cenu. Usilujeme o takové uspořádání společnosti, které umožní kvalitní život všem svým členům.
 10. Komunikace mezi lidmi rozdílných názorů, pokud je vedena kultivovaně a se zájmem pochopit druhou stranu, může přinést nalezení dobrého a společně přijatelného řešení.
 11. Politika postavená na principech může krátkodobě vést k tomu, že budeme pracovat v opozici či budeme přicházet o různé posty, ale z dlouhodobého hlediska věříme, že to je jediná reálná cesta k tomu, aby se něco zásadního změnilo.
 12. Více skutečných osobností a odborníků do politiky namísto amatérů a prospěchářů, kteří vděčí kmotrům a bossům za svá místa, ale nejsou sami schopni samostatné, efektivní a systematické práce a ani pro to nemají osobní či odborné předpoklady.
 13. Přímá demokracie - dekoncentrace moci - budeme usilovat o prosazování takových systémových změn, které omezí vliv stranických sekretariátů a lobbistů na politiku a povedou k odpovědnějšímu a transparentnějšímu výkonu veřejné správy.