Jihočeský kraj

Bc. Hana Gabrielová

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Odborná poradkyně v problematice širokých možností využití konopí, včetně využití pro léčebné účely. Podnikatelka.

Ing. Vladimír Šámal
České Budějovice

Absolvent vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích. Má 16 let praxe v zemědělském provozu, 18 let pracuje na AOPK ČR jako administrátor dotačních titulů pro obnovu krajiny. V oddechovém čase se zabývá značením turistických test, turistikou, včelařstvím a výsadbou alejí v krajině.

MUDr. Kateřina Duchoňová
Jindřichův Hradec

Lékařka, členka o.s. Wontanara a Amnesty International, členka Neuropsychiatrického fóra.