Královéhradecký kraj

Mgr. Tomáš Kopecký

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Správce informačních technologií, člen kontrolního výboru statutárního města Hradec Králové, člen komise životního prostředí a zem. Rady Královéhradeckého kraje, člen sdružení Změna pro Hradec.

Ing. Bc. Olga Kramářová

Členka výboru občanského sdružení Změna pro Hradec, členka finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové, členka Komise místní
samosprávy v městské části města Hradce Králové – Nový Hradec Králové. Nestraník, bez politické příslušnosti.

Ing. arch. František Křelina

Člen výboru pro územní plánování v Hradci Králové, člen občanských sdružení Kruh pro občanskou společnost a Změna pro Hradec. Dlouholetý architekt Doudleb nad Orlicí, člen České komory autorizovaných architektů.

Ing. Adam Záruba, Ph.D.

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Předseda sdružení Změna pro Hradec, pracovník Podorlického skanzenu Krňovice, zastupitel města Hradec Králové.