Liberecký kraj volby 2013

Bc. Zuzana Kocumová

Politická příslušnost:
Změna

Statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro oblast zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, bývalá reprezentantka ČR v běhu na lyžích.

Mgr. Jan Korytář

Politická příslušnost:
Změna

ekolog, náměstek primátora města Liberec pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, zastupitel Libereckého kraje, zakladatel a předseda ekologické organizace Čmelák – Společnost přátel přírody, zakladatel Krajského protikorupčního pracoviště

Lenka Ackermannová

Politická příslušnost:
nestraník

koordinátorka Sítě mateřských center v Libereckém kraji, předsedkyně Centra generace Jablonec, členka krajského Výboru sociálních věcí

André Jakubička

Politická příslušnost:
Změna

Vedoucí katedry chemie na Technické univerzitě v Liberci. Předseda správní rady Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Ing. Vladimír Opatrný
Jablonec nad Nisou

Podnikatel, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Liberec, člen představenstva Hospodářské komory České republiky, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje.

Mgr. Květoslava Morávková

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Geobotanička, manažerka projektů NNO, předsedkyně Asociace NNO Libereckého kraje, předsedkyně ZO ČSOP Armillaria, členka zastupitelstva města Liberce.

MUDr. Daniel Schneeberger
Nový Bor

Primář dětské léčebny Cvikov a lékař v Astmacentru Česká Lípa.

Jiří Kohoutek
Turnov

Člen kulturní komise města Turnova, muzikant. Člen VV.

Mgr. Šárka Mazánková
Hejnice

Zástupkyně vedoucího Správy CHKO Jizerské hory, vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu, členka výboru Klubu turistů Hejnice, členka Výboru pro zemědělství a životní prostředí Libereckého kraje.

Mgr. Ondřej Petrovský
Liberec

ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, zastupitel města Liberec, vedoucí skautského oddílu

PaedDr. Lenka Hřibová
Semily

Lektorka environmentální výchovy, předsedkyně občanského sdružení Semínko země – kampaň „S dětmí k přírodě blíž a častěji“, členka meziresortní komise EVVO Libereckého kraje.

Mgr. Jiří Malec
Vlastiboř

Bývalý reprezentant ČR a medailista ze zimních olympijských her – skok na lyžích, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport libereckého kraje.

Mgr. Pavlína Lomičová
Česká Lípa

Učitelka na SŠ, koordinátorka aktivit Hnutí DUHA Česká Lípa.

Stanislav Kynčl
Jilemnice

Trenér atletiky na sportovním gymnáziu v Jilemnici, bývalý reprezentant ČR v běhu do vrchu, spolupořadatel závodů v atletice a orientačním běhu, člen Sportovní komise rady, Libereckého kraje.

Bc. Alena Závůrková

Specialista ve vzdělávání dospělých, lektor, konzultant, koordinátor vzdělávacích projektů pro sociálně ohrožené skupiny.

PhDr. Jaromír Baxa, PhD.
Liberec

ekonom, vysokoškolský učitel a vědecký pracovník Univerzity Karlovy, zastupitel Libereckého kraje a města Liberec

MTh. Václav Umlauf, Ph.D.

Filosof, teolog a bývalý disident. Vyučuje na Technické univerzitě v Liberci a externě přednáší na Karlově Univerzitě v Praze. Je katolickým knězem a členem řádu jezuitů.

Bc. Jana Glaserová

Vychovatelka v oblasti sociálních služeb, předsedkyně neziskové organizace – o.s. kulturní ŠUM Česká Lípa, studentka 2. ročníku Mgr. studia oboru Sociální práce na TUL Liberec. Pedagožka volného času, lektorka keramiky a výtvarné tvorby v NNO. Autorka Sociální ceny Tilia udílené na Českolipsku v letech 2001 – 2008.