Zlínský kraj

Mgr. Zdeněk Miklas

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Soukromý zemědělec, chovatel ovcí, bača. Zajímá se o systém regionálního značení, pomoc soukromým zemědělcům a dotační programy. Manažer MAS; ZO ČSOP KOSENKA, Moravské Karpaty o.p.s. (vše z nevládního sektoru).