252013Kvě

Den otevřených dveří pro děti a dospělé se koná na kraji 29. května od 10 hodin

Obyvatelé kraje a hosté, přijďte si 29. května od 10 do 16 hodin prohlédnout sídlo Libereckého kraje, U Jezu, v Liberci a seznámit se s prací hejtmana, členů Rady LK a vedení krajského úřadu.

Již 10. ročník Dne otevřených dveří opět kraj připravuje s doprovodným programem zaměřeným zejména na děti. Chce nachystat den plný zábavy, atrakcí a soutěží. Odměnou malým soutěžícím budou drobné sladkosti či drobné propagační předměty Libereckého kraje. Na parkovišti krajského úřadu budou k vidění služební vozidla Integrovaného záchranného systému či Celní správy ČR. Pozvání přijal také Dům dětí a mládeže Větrník Liberec, který si pro děti připravil bohatý program, např. vystoupení mažoretek. Ke zpestření náplně dne přispěje také Český červený kříž, předvedení Coopery v podání členů Vem Camará Capoeira, zábavní centrum Babylon s IQ parkem „pod širým nebem“ a ukázky moderního tance v podání taneční skupiny A-Styl Liberec nebo stánek BESIP LK. Mezi atrakcemi v přilehlém parku nebude chybět skákací nafukovací hrad, atrakce shoď ho a moucha. Současně se v parku bude prezentovat naše příspěvková organizace STŘEVLIK. K vidění bude také vystoupení psovodů z Celní správy z Heřmanic, kteří předvedou výcvik služebních psů, vyhledávání drog, zbraní a pašovaných zvířat.


A co bude nabízet samotné sídlo Libereckého kraje? Již při vstupu jistě příchozí návštěvníci ocení vystoupení sportovního družstva Sport Aerobic Liberec. Dále mohou využít tři informační boxy s bezplatným přístupem na internet nebo si ve vestibulu prohlédnout výstavu fotografií s názvem „Československé vojenské jednotky na východní frontě II. světové války“.

Novinkou je letos skautská hra, která formou stanovišť se zábavnými úkoly v každém patře budovy provází návštěvníky činností krajského úřadu.

V multimediálním sále budovy je pro Vás připravena módní přehlídka Střední průmyslové školy textilní Liberec včetně celodenního workshopu, kde si mohou děti sami vyrobit drobný upomínkový předmět, dále prezentace měřícího systému PASCO společně s interaktivními tabulemi a sérií fyzikálních pokusů od společnosti ART Vision spol. s r.o..

Poslechnout si lze také koncerty tří orchestrů ZUŠ Liberec, které zahrají jak melodie z oblíbených filmů, tak známá díla klasiků.

Návštěvníci se kromě prohlídky sídla Libereckého kraje budou moci seznámit i s prací hejtmana, členů rady kraje a vedení úřadu. Od 15 hodin se v přízemí budovy uskuteční beseda hejtmana LK Martina Půty s občany.

Zpřístupněna bude také vyhlídka ze 17. patra budovy, která skýtá nádherný pohled na široké okolí.

 

Den otevřených dveří pro děti i dospělé Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 středa 29. května 2013, 10:00-16:00 hodin

Podrobný program na adrese http://www.kraj-lbc.cz/aktuality/id:195986