122013Bře

Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec bude projednávat návrh na změny v představenstvu

Na programu jednání dozorčí rady liberecké nemocnice v pondělí 18. března je návrh na
odvolání některých současných členů představenstva a jmenování členů nových.

„Asi všechna zdravotnická zařízení v České republice letos čekají finanční problémy kvůli
změnám úhrad od zdravotních pojišťoven. Liberecká nemocnice má kromě tohoto aktuálního
problému před sebou i zásadní rozhodnutí, jaká bude její role v budoucí koncepci krajského
zdravotnictví a jak se bude provozně a stavebně rozvíjet v příštích letech. K tomu všemu je
nutné mít ve vedení nemocnice partnera se silným mandátem, který je založen na důvěře
zaměstnanců, odborné veřejnosti i vlastníků. Takové vedení by mělo vzejít z nějaké formy
otevřeného výběrového řízení s minimálním zasahováním ze strany politiků“, uvádí Zuzana
Kocumová, náměstkyně hejtmana pověřená vedením resortu zdravotnictví.

Josef Šedlbauer, předseda dozorčí rady nemocnice, k tomu doplňuje: „Nové představenstvo
bude mít před sebou obtížné období. Do ustavení plně respektovaného vedení nemocnice
musí společnost naplno fungovat, zvláště v letošním roce není možné, aby ji jakékoli
přechodné období rozkolísalo či zbrzdilo. Jsem rád, že se nám po konzultacích uvnitř dozorčí
rady, s členy Kolegia primářů a s Libereckým krajem podařilo dojít ke shodě o takové podobě
představenstva, která vytváří nejlepší předpoklady pro všechny tyto výzvy. Navrhované
představenstvo by měly tvořit osobnosti s autoritou uvnitř nemocnice a s detailní znalostí
jejího provozu“.

„Současnému představenstvu se podařilo KNL stabilizovat po období faktického bezvládí
v roce 2011 a patří mu za to poděkování. V současné době ale stabilizace nestačí, vedení musí
být aktivním spoluhráčem nejen vůči vlastníkům, ale hlavně vůči zdravotním pojišťovnám a
bude mít před sebou jistě i nepopulární rozhodnutí. Jako dozorčí rada i jako zástupci vlastníka
chceme, aby nové vedení nebylo propojené s politikou a proto do jeho výběru představenstvu
nebudeme zasahovat. Přejeme si ale, aby vše proběhlo transparentně a důstojně“, uzavírá
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a člen dozorčí rady KNL.