252013Čer

Kraj zateplí čtyři střední školy za více než 50 milionů

Rada kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky pro zateplení čtyř středních škol zřizovaných Libereckým krajem v celkové hodnotě více než 53 miliónů Kč.

Jsou to projekty: „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb v Liberci. (předpokládaná hodnota 22 692 339 Kč bez DPH) „Rekonstrukce suterénu, rekonstrukce fasády a stavebně dispoziční uspořádání I. NP na objektu Gymnázia a Střední odborné školy Jilemnice v Jilemnici (12 806 351 Kč bez DPH), „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravné v Liberci (objekt A 11 295 785 Kč bez DPH) a objekt B na téže škole (5 191 806 Kč bez DPH). Liberecké novinky informoval Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje.

Zdroj: libereckenovinky.cz