12013Čer

Na Staročeských trzích v Turnově ocenili tři skvělé řemeslníky

V rámci programu Staročeských řemeslnických trhů v areálu Muzea Českého ráje v Turnově byli o víkendu oceněni titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje tři nominovaní řemeslníci.

Jsou jimi Jiří Číhal z Turnova v oboru kamenosochařství, Jaroslav Kohout z Liberce v oboru výroba, opravy a restaurování houslí a Petr Novotný z Nového Boru v oboru ruční sklářská výroba


Ocenění má formu veřejného uznání a podpory osobám s trvalým pobytem v Libereckém kraji, které se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším generacím. Titul může být udělen výrobcům činným v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou ohroženy, či jim přímo hrozí zánik.

„O udělení titulu rozhodla Rada Libereckého kraje na základě nominačních podkladů, které zpracovává a předkládá k posouzení Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace Libereckého kraje, která plní funkci regionálního pracoviště péče o tradiční lidovou kulturu v kraji,“ uvedla Hana Maierová, která ocenění předávala spolu s radní pro regionální rozvoj a evropské projekty Ivanou Hujerovou a ředitelkou muzea Vladimírou Jakouuěovou..

„Titul se uděluje výrobci na dobu neurčitou a osvědčuje se jmenovacím dekretem. Současně s dekretem se předává i logo, jako marketingová známka kvality, které mohou řemeslníci používat na svých výrobcích,“ dodala radní.