102013Kvě

Politické hnutí Změna hledá pracovníky na tři pozice

Politické hnutí Změna hledá pracovníky na pozice Hlavní manažer, Fundraiser a PR pracovník. Více informací naleznete v přiložených souborech.

PDF soubory:

PR pracovník

Fundraiser

Hlavní manazer