12013Čer

Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Dne 28. 5. schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje nový Dotační podprogram 2.5. - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel v rámci Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Nový podprogram se týká podpory regionálních výrobců, výrobků a tradičních řemesel včetně marketingu, podpory prodeje výrobků nositelů značky, držitelů ocenění.

Zahájení příjmu žádostí je 3. 6. a datum ukončení příjmu žádostí je 28. 6. 2013. 

Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu jsou 2.000.000,- Kč.

Okruh žadatelů : Nositel é značky místní produkce z LK – Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Krkonoše – originální produkt (pouze území LK) a Držitelé ocenění – Výrobek roku LK, Regionální potravina LK, Nositel tradice lidových řemesel.

Termín realizace aktivit (uznatelné výdaje) je 1. 5. 2013 – 30. 4. 2014.

Kompletní znění tohoto Podprogramu bude na webových stránkách Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz, v sekci dotace od pondělí 3. 6. 2013.

Kontaktními osobami budou Ing. Jitka Suchánková 485 226 581, jitka.suchankova@kraj-lbc.cz a Mgr. Lenka Patočková 485 226 707, lenka.patockova@kraj-lbc.cz.

Zároveň zveme na seminář k podprogramu Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel.

Seminář se bude konat v pátek 7. června 2013 od 13:00 hodin v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje – vchod C. 

Na programu bude přiblížení tohoto Podprogramu, prezentace vyplnění žádosti o dotaci a zodpovězení případných otázek.