92013Srp

Tiskové prohlášení statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Bc. Zuzany Kocumové (Změna pro Liberecký kraj) ze dne 9. 8. 2013

08. 08. 2013 vyšel na serveru tydenvlk.cz článek, vůči kterému se musím tímto prohlášením ohradit. Autor článku Zdeněk Soudný mě v něm osočil ze zneužívání služebního vozu pro soukromé účely, krácení daně a poškozování dobrého jména Krajského úřadu. Vzhledem k tomu, že se informace objevila na serveru vlastněném společností Syner, je stejně jako většina článků na téma politiky, značně zavádějící a tentokrát mohu použít i slovo lživá. Jedná se o důsledek boje proti Změně pro Liberec i pro Liberecký kraj, který souvisí s naším dlouhodobým poukazováním na provázanost této stavební společnosti s politikou, podle které se také začalo Liberci přezdívat Synerov.

Smlouvu o užívání služebního vozu pro soukromé cesty jsem skutečně vypověděla a dále jsem ho užívala pouze pro pracovní účely jako tzv. referentský vůz. Tato smlouva jasně říká v bodě I. /2., že u krajského radního se za pracovní cesty považují cesty na celém území Libereckého kraje, jelikož jde o místo výkonu jeho funkce. Dále se zde říká, že je oprávněn jet do, parkovat i garážovat služební auto v místě trvalého nebo jiného pobytu. Proto trvám na prohlášení, že jsem před ani po vypovězení této smlouvy, která cesty služební vs. pracovní definuje, žádnou soukromou jízdu neuskutečnila. Stejně jako ostatní radní, kteří cestu do práce také vykazují jako služební. Jsem si plně vědoma svých daňových povinností a v žádném případě nejde z mé strany o krácení daně a vědomé poškozování státu nebo dobrého jména Krajského úřadu.

Stejně lživá jsou dále tvrzení serveru tydenvlk.cz o mé dopravní nehodě. Nehoda byla z mé strany v souladu s mou povinností okamžitě nahlášena policii a jako pojistná událost pojišťovně a nikdy jsem ji nezamlčovala.

V poslední řadě chci odmítnout tvrzení, že jsem v pracovní době užívala vůz pro soukromé jízdy za účelem lyžování. Za prvé – u radních se jedná o výkon funkce, který nemá určenou pracovní dobu, což pan Soudný ví, anebo by rozhodně vědět měl. Jde totiž o práci tzv. 24/7, kde jste ve funkci 24 hodin, jedná se často o práci do pozdních hodin, pracovní a společenské akce, konané o víkendech, stejně tak studium materiálů je možné až doma v pozdních nočních hodinách. Rozpočítáno na 5 denní pracovní týden se jedná minimálně o 10 – 12 hodin denně. V druhé řadě ubezpečuji, že jízdy do Harrachova a Špindlerova Mlýna byly pracovní.  V mé gesci je sport, asi nemohu po panu Soudném chtít, aby věděl, jakých všech oblastí se týká, ale pokud nic neví o společnostech, které spravujeme, nebo akcích a subjektech, se kterými spolupracujeme a financujeme a se kterými je třeba jednat, bylo by slušností o tomto tématu nepsat.

Článek považuji za tendenční, urážející a i značně nelogický. Pokud panu Soudnému jde o úsporu financí, je zvláštní, že se zaměřil zrovna na mou osobu. Troufnu si říct, že počet cest do práce i najetých kilometrů je v mém případě jednoznačně nejnižší ze všech členů rady a můj vztah k osobní motorové dopravě je dostatečně známý. Od tohoto měsíce jsem se dokonce služebního vozu vzdala úplně. Byla bych ráda, pokud by tento krok byl příkladem i dalším lidem aby více přemýšleli, kdy je auto skutečně nezbytné. Když budou jezdit na kole či elektrokole, možná budou vybočovat z průměru, ale pokud nás bude víc, bude se nám všem lépe dýchat.