Mgr. Jan Korytář

ekolog, náměstek primátora města Liberec pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, zastupitel Libereckého kraje, zakladatel a předseda ekologické organizace Čmelák – Společnost přátel přírody, zakladatel Krajského protikorupčního pracoviště

Filip Ušák

Zastupitel města Benešov nad Ploučnicí, Předseda výboru pro Rozvoj města, zakladatel Hnutí PRO! kraj, člen celostátního výboru hnutí Změna a student právnické fakulty.

Mgr. Tomáš Kopecký

Správce informačních technologií, člen kontrolního výboru statutárního města Hradec Králové, člen komise životního prostředí a zem. Rady Královéhradeckého kraje, člen sdružení Změna pro Hradec.

Ing. Tereza Schreiberová

Projektová manažerka, spolumajitelka sociálního podniku Kavárna PředMěstí, předsedkyně občanských sdružení Jeseníky přes hranici a Česká a moravská města, předsedkyně Komise cestovního ruchu města Šumperka.

Bc. Hana Gabrielová

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130910163039

Odborná poradkyně v problematice širokých možností využití konopí, včetně využití pro léčebné účely. Podnikatelka.

Ing. arch. Jan Horký

Městský architekt a urbanista, živnostník, člen Společně pro Přerov. Vedoucí workshopů na téma veřejný prostor měst a vesnic a jejich vztah ke krajině.

JUDr. Dagmar Zápotočná

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130911211956

Předsedkyně občanského sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA – Vysočina o.s.

Mgr. Tomáš Tožička

Koordinátor projektů EDUCON. Technik, teolog a odborník na rozvojovou problematiku. Byl členem volebního týmu Táni Fischerové. Zakládal a řídil střediska sociálních služeb.

Jan Votrubec

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130911231348

Starosta obce Bystřec, počítačový technik.

Mgr. Zdeněk Miklas

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130912035203

Soukromý zemědělec, chovatel ovcí, bača. Zajímá se o systém regionálního značení, pomoc soukromým zemědělcům a dotační programy. Manažer MAS; ZO ČSOP KOSENKA, Moravské Karpaty o.p.s. (vše z nevládního sektoru).

Ing. Bc. Olga Kramářová

Členka výboru občanského sdružení Změna pro Hradec, členka finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové, členka Komise místní
samosprávy v městské části města Hradce Králové – Nový Hradec Králové. Nestraník, bez politické příslušnosti.

Ing. Bc. Alena Janáková

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130912182944

Středoškolská učitelka, zastupitelka města Dašice, zakladatelka a předsedkyně občanského sdružení „Za Dašice zdravější“.

Ing. Daniela Göttelová

lektorka kurzů pro děti a seniory, dříve místostarostka Černošic

PhDr. Zlata Hálová, CSc.

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130913134231

Psycholožka a terapeutka, členka Českomoravské psychologické společnosti, čestná členka Sdružení Krajina.

Šárka Zimová Dostálová

Politická příslušnost:
Změna
20130920224501

Ředitelka neziskové organizace Slunečnice, o.s., pomáhající integraci osob s mentálním a tělesným postižením zpět do běžného života. Matka 3 dětí, zastupitelka Ústeckého kraje za hnutí PRO!kraj od r.2012, členka Kontrolního výboru zastupitelstva Ústeckého kraje, zastupitelka (od r. 2007) a radní (od r. 2011 ) města Děčína za Volbu pro město, předsedkyně Sociální komise rady města Děčína.

Ing. Karolína Hrbková

architektka zahradní a krajinářské tvorby, náměstkyně primátora města Liberec pro veřejnou zeleň a životní prostředí, místopředsedkyně ekologické organizace Čmelák – Společnost přátel přírody, trojnásobná mistryně ČR ve střelbě z malorážky