Mgr. Jan Korytář

exprimátor, ekolog, manažer, předseda sdružení Čmelák a lídr kandidátky Hnutí Změna

Táňa Fischerová

Politická příslušnost:
Klíčové hnutí
20130903220608

Kandidátka v prezidentských volbách 2013, herečka, poslankyně parlamentu (2002-2006), členka mnoha neziskových organizací (prezidentka ITI- české sekce mezinárodních divadelních ústavů, předsedkyně Českého Helsinského výboru, atd.)

Filip Ušák

Zastupitel města Benešov nad Ploučnicí, Předseda výboru pro Rozvoj města, zakladatel Hnutí PRO! kraj, člen celostátního výboru hnutí Změna a student právnické fakulty.

Mgr. Tomáš Kopecký

Správce informačních technologií, člen kontrolního výboru statutárního města Hradec Králové, člen komise životního prostředí a zem. Rady Královéhradeckého kraje, člen sdružení Změna pro Hradec.

Ing. Tereza Schreiberová

Projektová manažerka, spolumajitelka sociálního podniku Kavárna PředMěstí, předsedkyně občanských sdružení Jeseníky přes hranici a Česká a moravská města, předsedkyně Komise cestovního ruchu města Šumperka.

Martin Marek

občanský aktivista, organizátor referenda proti OC Corso v Plzni, předseda občanského sdružení Plzeňané

Bc. Hana Gabrielová

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130910163039

Odborná poradkyně v problematice širokých možností využití konopí, včetně využití pro léčebné účely. Podnikatelka.

Ing. arch. Jan Horký

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130910215015

Přerovský architekt a urbanista, živnostník, člen Společně pro Přerov. Vedoucí workshopů na téma veřejný prostor měst a vesnic a jejich vztah ke krajině.

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

Lékařka, vysokoškolská pedagožka, spoluzakladatelka Školy přírodní medicíny KAMATRE. Členka výboru občanského sdružení Prameny zdraví – k přírodě i k sobě.

JUDr. Dagmar Zápotočná

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130911211956

Předsedkyně občanského sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA – Vysočina o.s.

Mgr. Tomáš Tožička

Koordinátor projektů EDUCON. Technik, teolog a odborník na rozvojovou problematiku. Byl členem volebního týmu Táni Fischerové. Zakládal a řídil střediska sociálních služeb.

Jan Votrubec

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130911231348

Starosta obce Bystřec, počítačový technik.

Milan Smrž

Politická příslušnost:
ph Zelení
20130911235755

Původním vzděláním chemik, působící bezmála dvacet let na Katedře energetiky VCHŠT v Praze, založil a dosud vede českou pobočku Evropské asociace pro obnovitelnou energetiku EUROSOLAR, jejímž je též viceprezidentem.

Mgr. Zdeněk Miklas

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130912035203

Soukromý zemědělec, chovatel ovcí, bača. Zajímá se o systém regionálního značení, pomoc soukromým zemědělcům a dotační programy. Manažer MAS; ZO ČSOP KOSENKA, Moravské Karpaty o.p.s. (vše z nevládního sektoru).

Ing. Bc. Olga Kramářová

Členka výboru občanského sdružení Změna pro Hradec, členka finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové, členka Komise místní
samosprávy v městské části města Hradce Králové – Nový Hradec Králové. Nestraník, bez politické příslušnosti.

Ing. Bc. Alena Janáková

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130912182944

Středoškolská učitelka, zastupitelka města Dašice, zakladatelka a předsedkyně občanského sdružení „Za Dašice zdravější“.

Mgr. Milan Daďourek

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130912185258

Bio zemědělec, zemědělský poradce, projektový manažer, obecní zastupitel.

Ing. Daniela Göttelová

Místostarostka Černošic, předsedkyně o.s. Spolu. Předsedkyní sociální a kulturní komise a trenérka paměti.

PhDr. Zlata Hálová, CSc.

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130913134231

Psycholožka a terapeutka, členka Českomoravské psychologické společnosti, čestná členka Sdružení Krajina.

Šárka Zimová Dostálová

Ředitelka neziskové organizace Slunečnice, o.s., pomáhající integraci osob s mentálním a tělesným postižením zpět do běžného života. Matka 3 dětí, zastupitelka Ústeckého kraje za hnutí PRO!kraj od r.2012, členka Kontrolního výboru zastupitelstva Ústeckého kraje, zastupitelka (od r. 2007) a radní (od r. 2011 ) města Děčína za Volbu pro město, předsedkyně Sociální komise rady města Děčína.

Ing. Peter Harvánek

Manažer v bankovním sektoru. Pedagog. Mluvčím iniciativy Změna pro život.

Lada Macečková

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130923171022

Soukromá porodní asistentka. Pořádá těhotenské kurzy a cvičení.

Jana Kounková

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130923171146

Projektantka, dobrovolnice v hospici, spolupracuje s Klíčovým hnutím.

Ing. Karolína Hrbková

Zahradní a krajinná architektka, členka zastupitelstva v Liberci, předsedkyně Výboru pro územní plánování města, členka dozorčí rady Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Ing. Jaromír Hýbner

Politická příslušnost:
bez politické příslušnosti
20130923222024

Finanční ředitel, nezávislý zastupitel v Hodoníně.