• alena_janáková 3

Středoškolská učitelka, zastupitelka města Dašice, zakladatelka a předsedkyně občanského sdružení „Za Dašice zdravější“.

Klíčové oblasti působení:

| zapojování veřejnosti do rozhodování a do dění ve městě a na radnici | podpora občanské společnosti | minimální míra korupce | soustavný a efektivní boj proti korupci | dobře a bez průtahů fungující justice a veřejná správa | 

V roce 1985 ukončila studium na jaderné fakultě ČVUT, poté pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Po revoluci vyzkoušela podnikání v oblasti obchodu a služeb. V letech 1995 - 2001 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu v odboru energetické politiky. Cení si zkušeností z účasti na mezirezortních dohadovacích řízeních při přípravě zákonů, které se dotýkaly zájmů více ministerstev. V roce 2001 se vrátila do rodného města a od 2002  učí na ZŠ a SŠ. Od roku 2002 sleduje podrobně místní politiku a od roku 2006 je zastupitelkou města Dašice (jako nezávislá, vzešlá ze samostatné kandidátky). Spolupracuje s OS  Oživení (Bezkorupce).

Co chci změnit?

vymahatelnost práva

zlepšit vymahatelnost práva - konkrétně by mne velmi potěšilo, když za evidentně špatná rozhodnutí ponesou aktéři zodpovědnost

dostupné informace

zvýšit informovanost občanů a jejich zainteresovanost občanů na veřejných věcech

dbát na souvislosti

přispět k tomu, aby se o závažných věcech rozhodovalo v souvislostech

Úspěšné změny