• Hana Gabrielová1
  • hana gabrielova2
  • Gabrielová Hana_1526

Odborná poradkyně v problematice širokých možností využití konopí, včetně využití pro léčebné účely. Členka občanských sdružení Konopa, Biom, Calla, členka petičního výboru Za léčebné konopí, dlouhodobě se věnovala i dopadům těžby uranu na životní prostředí a problematice ukládání jaderných odpadů v ČR.

Klíčové oblasti mého působení

Pěstování konopí jako zemědělské plodiny | Zpřístupnění léčebného konopí pacientům | Aktualizace Jednotné úmluvy OSN

Přestože je konopí v naší zemi tradiční plodinou, její užívání je opředeno silnou vrstou předsudků a emocí. Současná podpora jeho pěstování jako široce využitelné zemědělské plodiny a uplatnění jeho produktů v potravinářství i průmyslu by však přinesla naší zemi nejen dostatek pracovních míst ale i tolik touženou diverzifikaci zemědělství a současně i nezávislost na stále rostoucím dovozu konopných surovin.

I přes prosazení zákona, který si kladl za cíl zpřístupnit léčebného využití konopí pacientům jej nemocní stále nemají možnost získat. Jeho léčivé účinky jsou podloženy odbornými studiemi a výzkumy, kdy u některých diagnóz poskytují látky obsažené v konopí nejen tolik potřebnou úlevu od příznaků nemoci ale navíc nemají vedlejší účinky jako některé běžně indikované a často dražší léky.

Omezení využití konopí vyplývá z Jednotné úmluvy OSN o návykových látkách z roku 1961. Víc jak 50 let nebyla aktualizovaná či revidovaná. Ačkoliv se jedná o politický dokument, zůstává její revize stranou zájmu politiků. Na téma drog je tolik rozdílných názorů, že cesta k hledání nového konsenzu je předem vypovězena i přes neustále rostoucí celospolečenské problémy vyplývající z prohibice vůči této rostlině.

KonopaBiom, Calla.
Konopa Fecebook

Co chci změnit?

Konopí jako lék

Zpřístupnit léčebné konopí pacientům bez zbytečných legislativních překážek. Zpřístupněním se rozumí stav, kdy si je pacienti mohou u lékaře vyžádat či na jeho doporučení získat a podle potřeby vyzvednout v lékárně v požadované kvalitě a za přijatelnou cenu. Pěstování v ČR by mělo být umožněno více firmám, aby přítomnost konkurence na trhu zbytečně nenatahovala cenu.

Konopí jako surovina

Podpora rozšíření pěstování technického konopí v zemědělství a využití jeho plného potenciálu v jednotlivých odvětvích jako je potravinářství, textilní a papírenský průmysl, stavebnictví, lázeňství nebo chovatelství. Větší plochy konopí u nás by mohly uspokojit českou poptávku po vyhledávaných a dnes bohužel stále jen dovážených konopných surovinách, přinést lidem práci a zvýšit udržitelnost současného zemědělství.

Referendum

Lokální produkce kvalitních potravin by měla tvořit jeden pilířů rozvoje regionů. Zdravé potraviny jsou však závislé na zdravém prostředí. Je proto třeba kultivovat českou krajinu a udržitelně na ní hospodařit, aby bylo dosaženo nejen výnosů, ale i kvality produkce. Soběstačnost a s tím související potřeba rozhodování v rámci malých územních celků napomáhá utvářet zdravě zodpovědnou společnost. S tím souvisí jednoznačná potřeba schválení zákona o referendu. 

Úspěšné změny

Od roku 2000 spolupracuji s o.s. Konopa, které již od roku 1999 pořádá jarní akci Sto kytek aneb pěstujte konopí beze strachu. Proč beze strachu? Zájemci o pěstování konopí totiž dostávají balíček semínek povolených odrůd konopí s obsahem THC do 0,3%, které je legální pěstovat. K tomu získávají i návod jak rostliny vypěstovat a v domácích podmínkách využít. Současně dostanou i základní informaci o související legislativě pro případ, že by si jejich záměr někdo špatně vykládal. Touto aktivitou se v roce 2009 inspirovalo o.s. Legalizace, které distribuuje semínka léčivého konopí v rámci akce Semínka seniorům. Veřejnost touto cestou získává možnost se na vlastní kůži seznámit s konopnou rostlinou i jejími možnostmi využití.

Tisíce let je konopí užíváno tradiční medicínou Číny či Indie k potlačení příznaků nesčetně různých nemocí. Přestože v mnoha státech na světe je dnes konopí pacienty užíváno jako doplňková léčba, naše Ministerstvo zdravotnictví o této možnosti nechtělo donedávna ani slyšet. Posun nastal až po spuštění petice za Léčebné konopí v roce 2011, kterou odstartoval proces vytvoření a následného přijetí zákona o léčebném konopí (v platnosti od 1.4.2013). Nový zákon sice úspěchem je, byť zatím jen polovičním, neboť ministerstvo bohužel dodnes nevytvořilo systém elektronického receptu, na který je distribuce konopí ze zákona vázaná.

Konopí je všeobecně známé pro své omamné účinky. Bohužel informovanost o potenciálu jeho využití a jeho skutečných vlastnostech jsou standardně slabé. Dlouhodobě se věnuji vzdělávání odborné i široké veřejnosti na téma konopné rostliny. S o.s. Konopa jsme realizovali odborné semináře i přednášky téma konopí v ekocentrech i na akademické půdě. Podílela jsem se na vydání informativních materiálů o pěstování konopí pro projekt Zelená pumpa – Chraštické ekocentrum. V rámci poradny o.s. Calla jsem realizovala nesčetně přednášek na základních i středních školách. Většina lidí je příjemně překvapena, když slyší o konopí i v jiném úhlu pohledu než jen jako droze.