• Göttelová 2

Místostarostka Černošic, předsedkyně o.s. Spolu. Předsedkyní sociální a kulturní komise a trenérka paměti.

 

 

Co chci změnit?

Úspěšné změny