• frantisek-krelina

Nestraník, člen výboru pro územní plánování v Hradci Králové, člen občanských sdružení Kruh pro občanskou společnost a Změna pro Hradec. Dlouholetý architekt Doudleb nad Orlicí, člen České komory autorizovaných architektů.

Klíčové oblasti působení:

  • Architektura a urbanismus, územní plánování, konzultační a poradenská činnost pro různá občanská sdružení, odborné posudky a analýzy.
  • Boj proti korupci.
  • Boj o změnu zákona o zadávání veřejných zakázek. Prioritou musí být kvalita nikoliv nejnižší cena. Stavebnictví je třeba dát podmínky pro další rozvoj, zastavit stávající úpadek a propad.
  • Zkvalitnit a zefektivnit vysokoškolské a středoškolské vzdělávání. Střední odborná učiliště více orientovat na praxi a chybějící profese. □
  • Dbát na ochranu životního prostředí a rozvoj území umožňovat za podmínek dodržení zásad trvale udržitelného života.

Za co bojuji

Mým cílem je přispět k vytvoření podmínek pro oživení stavebnictví s důrazem na kvalitu, stabilizaci pracovních míst v soukromém sektoru s akcentem na odbornou způsobilost, podpora soukromého podnikání, snížení administrativní zátěže a mandatorních výdajů. 

Úspěšné změny

Do Změny pro Hradec jsem vstoupil před třemi roky a začal jsem tak aktivně pracovat na komunální úrovni. Nebylo to poprvé. V minulosti jsem po stránce odborné zastupoval občanské sdružení Stop Ronal nebo Kruh, jehož členem jsem se později i stal. Vypracoval jsem řadu odborných posudků na některé akce realizované v Hradci Králové - Pilot I, II a III na Moravském předměstí, na křižovatku Mileta na II. silničním okruhu nebo na výstavbu Parku Malšovice včetně rekonstrukce fotbalového stadionu či na rekonstrukci zimního stadionu. Některé tyto posudky se staly podkladem k podání podnětu k šetření z podezření na možné korupční jednání zúčastěných představitelů města.