• marie_pavlova_MG_0252_1

ekonomka, zastupitelka města Liberec, dříve ředitelka školy ISŠ Na Bojišti