• Korytar portret volby 2016

Ekolog, náměstek primátora města Liberec pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, zastupitel Libereckého kraje, zakladatel a předseda ekologické organizace Čmelák - Společnost přátel přírody, zakladatel Krajského protikorupčního pracoviště

Klíčové oblasti působení: 
boj proti korupciochrana životního prostředí | podpora neziskovým organizacímochrana slabších | přímá volba a referendaženy do politiky

Téměř 20 let jsem pracoval jako vedoucí neziskové organizace, 10 let jsem aktivní v politice. Začínal jsem s neúspěchy, s výsledky okolo 3%, většina politických protivníků mě měla v lepším případě za snílka, v horším případě za blázna. Postupem času se mi ale podařilo dát dohromady skupinu lidí, která společně nejprve vyhrála volby v roce 2010 v Liberci ( 21% hlasů ), v roce 2012 jsme pak uspěli i v krajských volbách ( 17% hlasů ).

Dnes pracuji se stále rozšiřující se sítí spolupracovníků na tom, abychom byli první zespodu vzniklou kandidátkou, postavenou na občanských osobnostech, co hájí a prosazují veřejný zájem, která se dostane do parlamentu.

Pokud uspějeme, můžeme pomalu začít odstavovat od moci ty, co zde víceméně společně 20 let vládli, můžeme pokračovat v úsilí o odhalení hlavních korupčních kauz minulosti i těch aktuálních. Bez zničení korupční chobotnice naše města, kraje ani země vzkvétat nebudou.

Co chci změnit?

Účinný boj s korupcí!

Chci dosáhnout toho, že na účinný boj s korupcí budou vyčleněny potřebné prostředky, tak, aby např. v našem kraji neměla protikourpční policie pouhé dva policisty, kteří mohou pracovat jen na mizivém zlomku všech kauz. Proti korupční chobotnici je potřeba postavit adekvátního protivníka, jinak se nic zásadního nezmění.

Podporu neziskovým organizacím!

Chci prosadit větší dotace neziskovým organizacím a zejména víceleté financování sociálních organizací, tak, aby nemusely každým rokem žít v obavách, zda dotaci získají nebo ne a zda budou muset své služby přestat poskytovat. 

Zakázat reklamu na alkohol, cigarety!

Chci prosadit zákaz reklamy na cigarety a tvrdý alkohol a podstatné omezení reklamy se sexistickým podtextem, která dělá z žen spotřební zboží. Alkoholismus je stejně velký problém jako korupce, před kterou jsme také roky zavírali oči…

Úplný zákaz kouření v restauracích!

Chci prosadit úplný zákaz kouření v restauracích, i kdyby se pan Kubera a cigaretová lobby stavěli na hlavu. 

Jednodušší systém čerpání dotací!

Chci prosadit, aby se zjednodušil systém čerpání evropských dotací. Zejména, aby na ně dosáhly menší obce a neziskové organizace. Chci také zvýšit podíl veřejnosti na rozhodování o tom, na co budou evropské dotace v příštích letech vynakládány.

Povodně vyžadují změny v lesích i na polích!

Chci pro omezení dopadu povodní prosadit změny v hospodaření v lese (menší paseky, šetrnější těžbu, pestřejší skladbu lesa) i v zemědělství (remízky, zasakovací pásy, zlepšení nakládání s půdou), ale i podstatné omezení betonování a zástavby dosud volné krajiny.

Úspěšné změny