• Dagmar Zápotočná1

Předsedkyně občanského sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA – Vysočina o.s.

 

Oblast zájmu: školství | lidská práva | sociální věci | strukturální fondy EU

 

Za Změnu kandiduji, protože mne oslovili kolegové z neziskového sektoru, které znám léta jako obětavé lidi pečující o naši krajinu a přírodní prostředí. Ve Změně jsou odborníci z oblasti financí, ekologie, architektury, školství, sociálních věcí, medicíny, energetiky apod. Vesměs se angažují v občanské společnosti,  nejsou lhostejní k životním podmínkám ostatních lidí a neváhají vystoupit na jejich ochranu. Jsou mi tím blízcí.

Dlouhodobě se zabývám podmínkami našeho školství, sociálních věcí a čerpání evropských dotací pro rozvoj naší země. Ráda bych přispěla k naplňování principů řádné správy, jak jej před léty definoval ombudsman.

Úspěšné změny

Jsem zakladatelka ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM:

APLA-Vysočina o.s.(www.aplavysocina.cz)

Jsem autorka a realizátorka projektu na zřízení Integračního centra Sasov pro děti a dospělé s postižením.

(http://www.aplavysocina.cz/index.php/integracni-centrum-sasov)

členka o.s. AUTISTIK Praha (www.autistik.cz)

vedoucí tenisových družstev TK Spartak Jihlava

od 2010 do 2013 členka revizní komise HC Dukla Jihlava- mládež

zástupce Okresní hospodářské komory Jihlava v komisi Rady města Jihlavy pro sociální a neziskovou oblast

členka pracovní skupiny pro komunitní plánování Kraje Vysočina

členka Koordinačního uskupení neziskového sektoru Kraje Vysočina (KOUS)

účast v odborné skupině pro speciální vzdělávání při Národním ústavu pro vzdělávání Praha (NÚV)

 

 

Jsem držitelka ocenění hejtmanství Kraje Vysočina Skutek roku 2009 za oblast zdravotně postižení.

Spolupracuji na legislativních návrzích ve prospěch osob s postižením v oblasti školství a sociálních věcí.

Poskytuji právní a metodickou podporu mimo jiné rodičům dětí s postižením, kteří usilují o integraci svých dětí do běžné školy. Zřídila jsem sociální podnik, který připravuje podmínky pro zaměstnávání mladých lidí se závažným postižením zejména v oblasti duševního vývoje.