• tomáš tožička

Koordinátor projektů EDUCON. Technik, teolog a odborník na rozvojovou problematiku. Byl členem volebního týmu Táni Fischerové. Zakládal a řídil střediska sociálních služeb.Klíčové oblasti zájmu:  problémy rozvoje chudých regionů | vzdělávací programy zaměřeného | udržitelný rozvoj | odstranění chudoby 

Do roku 1989 pracoval v dělnických profesích, po té vystudoval teologii v Praze a Atlantě. Zakládal a řídil střediska sociálních služeb na Mostecku (pro bezdomovce a nezaměstnané) a v Praze. Byl členem Ekumenického týmu Světové rady církví při OSN v New Yorku se zaměřením na témata financování rozvoje a oddlužení chudých zemí. Od roku 2004 pak začal působit jako koordinátor projektů v různých organizacích, v letech 2005–2008 působil např. v projektu zahraniční rozvojové spolupráce pro Zambii. Je jedním z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě. V současnosti je koordinátorem projektů EDUCON - Energie pro všechny do roku 2030 a Udržitelné technologie pro rozvoj. Byl členem volebního týmu Táni Fischerové pro prezidentské volby 2013. Tomáš Tožička je ženatý a má tři děti. 

Dlouhodobě se zabývá problémy rozvoje chudých regionů a chudých zemí, působí jako vedoucí vzdělávacího programu zaměřeného na Rozvojové cíle tisíciletí a také jako koordinátor elektrifikačních projektů pro rozvojové země - www.udrzitelnost.cz. Smyslem blogu je kromě publikování vlastních článků zveřejňovat i texty, které dostatečně přístupnou formou přiblíží čtenářům problémy zemí globálního jihu. Půjde především o pohled zkušených managerů a projektových koordinátorů, kteří v zemích delší dobu pracují a bez naivistické snahy o spasení světa se na svém místě snaží odvádět poctivou práci. Občas se zde objeví i krátké studie či analýzy, které budou uvádět konkrétní aktivity do souvislostí snah o odstranění chudoby ve světě i u nás doma.

Úspěšné změny