Tisková mluvčí o. s. Změna pro Liberec.

Poskytuje podporu a spolupracuje s mnoha jinými občanskými sdruženími, která usilují o ochranu životního prostředí nebo záchranu určité cenné lokality. Aktivně je v kontaktu se sdružením Naše Podještědí, které dlouhodobě bojuje proti těžbě uranu v Podještědí - tam, kde Liberec čerpá pitnou vodu.

Zakladatelka občanského sdružení LIDI PRO LIBEREC, které v minulosti usilovalo o instalaci dioxinového filtru do spalovny komunálního odpadu v centru Liberce, později se snažilo  pozastavit nepovolený provoz slévárny hliníku v Krajinské ulici.

Pracuje i pro sociálně-ekologickou organizaci Čmelák- Společnost přátel přírody, podílí se na protikorupčním projektu ,,Společně a promyšleně proti korupci“.

V Liberci žije s rodinou ( manžel a dvě děti).

„Rozhodla jsem se angažovat v politice, protože si myslím, že z pozice zastupitele je možno věci ovlivnit přeci jen lépe, než z pozice řadového občana. Jsem přesvědčena, že pro skutečný rozvoj našeho města je nutná  změna ve vedení radnice. Město nepracuje v zájmu občanů, ale v zájmu velkých stavebních společností, a to je skutečně třeba změnit.“

Co chci změnit?

Úspěšné změny