• Kateřina Duchoňová1

Lékařka, členka o.s. Wontanara a Amnesty International, členka Neuropsychiatrického fóra. Dobrovolnice v o.s.Wonatnara zabývající se rozvojovými projekty v africké Guineji, především adopcemi na dálku, dále členka Amnesty International.

 

Oblast zájmu: zdravotnictví | sociální péče | integrace handicapovaných | chráněné bydlení | integrace cizinců | psychosomatická medicína | 

 

Rozhodla jsem se podpořit svojí kandidaturou politické hnutí Změna, protože mě oslovilo svými osobnostmi, které se delší dobu s velkým entuziasmem veřejně angažují ve prospěch spoluobčanů a mají za sebou na tomto poli velký kus práce, oslovuje mě i důraz na přímou demokracii, občanskou angažovanost, sociální problematiku a ekologii, které vnímám z dlouhodobé perspektivy rozvoje a přežití naší společnosti jako nejdůležitější témata, jejich rozvíjení může potlačit narůstající tendence k extremismu a netoleranci.Ráda se budu podílet na projektech především v oblasti zdravotnictví a sociální problematice, které jsou mi vzhledem k profesi lékařky nejbližší, budu čerpat i ze svých četných dobrovolnických zkušeností v neziskových organizacích, kde jsem měla možnost zblízka poznat potýkání se s nezaměstnaností, sociální vyloučeností, zadlužeností, problémy s lichvou, závislostí na návykových látkách a hazardních hrách, obtížnou dostupností lékařské a psychologické péče.

 

Ráda bych se věnovala především oblasti zdravotnictví a sociální péče.Integraci lidí s mentálním či fyzickým handicapem do společnosti, rozvoji chráněného bydlení, chráněných dílen a podporovaného zaměstnávání, integraci cizinců z různých kulturních prostředí,rozšiřování center krizové intervence a občanských poraden pro lidi v tíživých životních situacích, zvyšování finanční gramotnosti obyvatel ČR, boji proti lichvě a zneužívání sociálně znevýhodněných občanů nebankovními společnosti.Podporovala bych rozvoj psychosomatické medicíny jako plnohodnotného odvětví lékařství a rozvoj terénní lékařské péče přímo v domovech pacientů.

Můj Facebook

Co chci změnit?

Síť nemocnic

Budu podporovat zachování základní sítě veřejných nemocnic, zefektivnit systém financování, větší transparentnost zdravotnických zařízení a dostatečný počet kvalifikovaného personálu.Jsem pro rozšiřování terénní péče přímo v domovech pacientů, pokud to bude jejich stav a prostředí umožňovat.

Finanční gramotnost

Chci podporovat zvyšování finanční gramotnosti obyvatel, rozšíření sítě občanských poraden, bezplatného právního poradenství pro lidi v debaklových situacích jako záchrana i možná prevence dluhových pastí.Půjčování peněz musí mít jasná pravidla, trestný čin lichvy by měl být trestněprávně uplatnitelný i v současnosti.

Rozšiřování pracovních míst

Jsem pro rozšiřování pracovních míst pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené a pro podporu zařízení umožňujících kvalitní a důstojnou péči o seniory a handicapované, a to vždy s důrazem na individualitu každého jednotlivce.

Úspěšné změny