• Š. Zimová2
  • sarka-zimova

Ředitelka neziskové organizace Slunečnice, o.s., pomáhající integraci osob s mentálním a tělesným postižením zpět do běžného života. Matka 3 dětí, zastupitelka Ústeckého kraje za hnutí PRO!kraj od 2012, členka Kontrolního výboru zastupitelstva Ústeckého kraje, zastupitelka (od 2007) a radní (od 2011) města Děčína za Volbu pro město, předsedkyně Sociální komise rady města Děčína.

 

V průběhu svého života aktivně působila v ekologických hnutích Děti Země a Arnika, kde vedla úspěšné kampaně s místním i celostátním přesahem (dopravní projekty Bezpečná cesta do školy, Síť městských cyklotras v Děčíně, kampaň za záchranu Labského kaňonu před výstavbou vodních děl na Labi, atd.). Spoluzakladatelka občanského sdružení Iniciativa pro Děčínský zámek, která pomohla Zámku Děčín, zdevastovaném ruskými vojsky, navrátit kulturní a společenský život a statut, zavedla průvodcovskou službu a realizovala řadu úspěšných mezinárodních projektů zaměřených na podporu cestovního ruchu. V devadesátých letech spolu s místními autory stála u zrodu pravidelných večerů poezie v Děčínské knihovně, sama píše poezii i prózu, aktivně přispívá do místních médií a příležitostně se účastní veřejných čtení. Pořádá kulturní a společenské akce, její nejznámější aktivitou je kulturní benefiční festival Kramle, který propojuje svět postižených lidí s okolním světem prostřednictvím hudby, divadel a tvořivých dílen, a probíhá  již 18 let.

Úspěšné změny