• Zlata hálová 1

Psycholožka a terapeutka, členka Českomoravské psychologické společnosti, čestná členka Sdružení Krajina.

 

Od r. 1990 vedu soukromou psychologickou poradnu Psychocentrum v Brně. Více než dvacet let velmi konkrétně sleduji, jak osobní spokojený život závisí na charakterové kvalitě osobnosti a psychické vyrovnanosti. Od tohoto základu se odvíjí schopnost vytvářet kvalitní vztahy. A také schopnost spolupracovat s jinými lidmi, až do rozměru společenského přesahu, který je potom zdrojem dalšího rozměru osobní spokojenosti. Jednotlivec je ovšem začleněn do širšího kontextu společnosti, ve které žije.

Paralelně, při své práci s jednotlivcem pozoruji, že od r. 1990, tedy od doby radosti nad nově vydobytou demokracií a svobodou, arogance moci a degenerace morální úrovně politických představitelů závažně poznamenala individuální spokojenost, chuť i odvahu lidí angažovat se ve společenské dění.

Špatné zkušenosti a lítost nad propadem hodnot, o které je nutné se principiálně snažit, mne přivedla již v devadesátých letech do iniciativ, ve kterých jsme se snažili nebýt jen přihlížejícími různých nešvarů, až podrazů na občany této země. Samozřejmě jsme vůbec netušili, jak je demokratický společenský systém pracný, a že v realitě potřebuje osobní aktivitu každého jednotlivce.

Nabídku HNUTÍ ZMĚNA kandidovat do poslanecké sněmovny jsem přijala jako výzvu podílet se v širším měřítku na kvalitě politického řízení naší země. Ztotožňuji se s vizí SPOLEČNĚ pro ZMĚNU, líbí se mi, protože neslibuje nereálné vzdušné zámky zítra nebo pozítří. Ztotožňuji se s tím, že politika je především služba veřejnosti.

Vím, že je třeba hájit občanské zájmy před zájmy klientelistických korporací, které operují často na globální úrovni a využívají nezkušenosti mladé demokracie, mladé občanské společnosti. Svoje vědomosti a zkušenosti si přeji dát ve prospěch zájmů lidí Jihomoravského kraje i celé České republiky při respektu k přirozeným podmínkám normálního občanského života, historickým vazbám a kulturním hodnotám, budovaným po staletí.

Úspěšné změny