172014Srp

Otázky u zakázky za 4 miliardy

Rada Libereckého kraje udělala v tomto týdnu dvě důležitá rozhodnutí v dalším postupu v zakázce na zajištění autobusové dopravy v Libereckém kraji v dalších letech. Nejdříve vyřadila na doporučení hodnotící komise ze zakázky na zajištění autobusové dopravy na dobu 10 let dopravce s nejlevnější nabídkou. Následně rozhodla o pokračování jednání na zajištění dopravy na 2 roky jen se stávajícími dopravci v kraji. A to přesto, že měla k dispozici i výhodnější nabídku společnosti ICOM. Rozhodnutí Rady kraje nepodpořila pouze Zuzana Kocumová ze Změny, protože obě tato rozhodnutí budí pochybnosti.


 

1) Zakázka na dopravní obslužnost na 10 let

Vyloučení nejlevnějších nabídek ze soutěže na 10 let navrhla Radě kraje výběrové komise, která se opírala o první znalecký posudek ČVUT. Tento posudek považuje nabídky firem koncernu Icom a koncernu BusLine za nabídky s nepřiměřeně nízkou cenou. Zároveň se ale ve svém rozhodnutí komise neřídila druhým posudkem, sestaveným na základě dodatečných informací opět z ČVUT, který již nabídkové ceny za jednoznačně nepřiměřené nepovažuje a konstatuje, že je reálné, aby za ně dopravci službu poskytli. O těchto posudcích, které jsou výrazně rozdílné od prvního, vůbec nehovoří ani tisková zpráva kraje, která vyloučení nejlevnějších firem zdůvodňuje.

Vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku a svůj postup Rada kraje odůvodňuje tím, že zadavatel údajně ze zákona nemá možnost jít proti postupu výběrové komise. Otázkou je, zda je tomu tak i v případě, kdy zdůvodnění vyloučení je odborným posudkem vyvráceno jako nerelevantní. Zadavatel (v tomto případě Rada kraje) nemusí akceptovat rozhodnutí výběrové komise v případě, že by bylo v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Otázkou výkladu zůstává, zda vyloučení uchazečů s nejlepší nabídnutou cenou na základě argumentu o mimořádně nízké ceně, ovšem ve chvíli, kdy existuje druhý – upřesněný posudek, že tomu tak není, je takovým nezákonným postupem. Každopádně nyní mají dopravci možnost se v 15denní lhůtě proti rozhodnutí odvolat a zadavatel může své rozhodnutí přehodnotit.

2) Zajištění dopravní obslužnosti na 2 roky

Rada kraje dále rozhodla o doporučení pro zastupitelstvo (na které přenesla zodpovědnost za další postup) pokračovat v jednáních na zajištění obslužnosti na dva roky po 1. 1. 2015 jen se stávajícími dopravci. A to přesto, že kraj obdržel nabídky i od dalších dopravců, kde pro jednu z oblastí Libereckého kraje je nabídka vyloučeného dopravce o cca 4 miliony za rok výhodnější než nabídka stávajícího dopravce. Ve svém rozhodnutí se Rada kraje odvolává na rizika spojená s přechodem na nového dopravce a možné náklady a problémy spojené s případnými výpadky systému IDOL.

Firma ICOM (jediná firma, která nabídla lepší cenu než stávající dopravci, a přesto byla vyloučena), provozující autobusovou dopravu v částech 9 jiných krajů, před zasedáním Rady kraje oslovila hejtmana i zástupce Změny pro Liberecký kraj se žádostí o schůzku. Na této schůzce firma chtěla prezentovat odpovědi na otázky ohledně zapojení se do integrovaného dopravního systému a své zkušenosti z jiných krajů. Ovšem o schůzku s vedením firmy (nutno podotknout, že zajištění dopravy na 2 roky neběží v režimu veřejné zakázky) neměl nikdo jiný kromě zástupců Změny buď čas nebo zájem. A tak i přes poměrně jasné argumenty, které značně zmenšují obavy ze zapojení nové firmy do IDOLu, Rada kraje doporučila zastupitelstvu s touto firmou dále nejednat.

Náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová zdůvodňuje svůj postoj: „Na Radě kraje jsem rozhodnutí nepodpořila. Přišlo mi nelogické a popírající snahu zajistit službu v Libereckém kraji za nejvýhodnější cenu a otevřít trh co největšímu počtu firem. Jen to zvýší konkurenční prostředí, a tím i tlak na snížení ceny.“

Zastupitel Jaromír Baxa rozhodnutí Rady kraje nerozumí: "Současný postup budí značné pochybnosti o regulérnosti přípravy zakázky. Těmito kroky v podstatě Rada kraje firmám s nejvýhodnější nabídkou vzkázala, že je úplně jedno, jakou nabídnou cenu. Pokud bude příliš nízká, bude označena za nepřiměřeně nízkou, pokud bude rozdíl „pouze“ v řádu 3 – 4 mil. ročně, tak možná úspora nebude adekvátní riziku vstupu nové společnosti."

Rekapitulace zakázky:

Současní provozovatelé mají smlouvu na provozování autobusové dopravy do konce roku 2014. Minulá krajská vláda pod vedením ČSSD začala připravovat soutěž na zajištění autobusové dopravy po roce 2014 a byla za to velmi kritizována - zakázka se kritérii zdála být ušita na míru firmě BusLine.
Nové krajské vedení připravilo změny v této zakázce, a přesto, že jejich projednání nebylo zcela standardní (podmínky zakázky se měnily přímo na zasedání krajského zastupitelstva bez předchozího projednání), došlo k otevření zakázky pro více dopravců.
Proti podmínkám soutěže podala nicméně jedna z dopravních firem (která se sama ani do soutěže nepřihlásila) stížnost k UOHS a na základě tohoto podnětu kraj nyní nemůže uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Proto kraj od června jednal s několika dopravci o zajištění dopravy v Libereckém kraji po 1. 1. 2015.

Firma BusLine má těsné vazby s několika politickými stranami a s několika osobami z minulého i stávajícího zastupitelstva i z dopravního výboru Libereckého kraje.

Možným scénářem se zdá být snaha o udržení současné situace, která je pro určité dopravce nejvýhodnější, co nejdéle protahovat soutěž, a tím zabránit otevření trhu v oblasti dopravy v Libereckém kraji. Ceny, za které se nyní v Libereckém kraji jezdí, jsou výrazně vyšší nežli v jiných krajích. (Nyní kolem 31,50 Kč, současné nejlevnější nabídky na desetiletou zakázku kolem 25,50 Kč. V součtu deseti let je rozdíl 10 hal. = 1 mil. Kč. Tzn., pokud by cena klesla o 5 Kč, v horizontu 10 let by se jednalo o úsporu 0,5 miliardy Kč).