Územní organizační struktura

  • základní úroveň (místní, městská)
  • krajská úroveň
  • republiková úroveň

 

Vize 2

Organizační jednotky

  • základní organizace - ZO, městské organizace - MO
  • krajské organizace - KO

 

Vize 3

Plenární orgány

  • schůze ZO (městský sněm)
  • krajský sněm
  • celostátní sněm

 

 

 

Vize 4

Výkonné orgány

  • rada ZO (rada MO)
  • krajská rada
  • celostátní rada
  • výbor

Revizní a kontrolní orgány

  • revizor ZO (revizor MO), pokud to ZO (MO) uzná za účelné
  • revizor KO nebo krajská revizní komise (KRK)
  • celostátní revizní komise (CRK)

 

Smírčí orgány

   • krajská etická komise (KEK)
   • celostátní etická komise (CEK)