Naší vizí je Česká republika jako země, kde se dobře žije. Inspirací jsou pro nás země s vysokou kvalitou života, jako například Norsko, Švédsko, Švýcarsko či Kanada. Nabízíme cestu, jak tuto vizi postupně naplnit.

Změnu nepřinesou ani volební programy, sliby, líbivá hesla, ale jen lidé. Změnu přinesou osobnosti, které jsou ochotny vstoupit do politiky a přiblížit je zájmům občanů.

Kandidáti politického hnutí Změny se zaměřují na těchto 11 priorit:

1
Prosazování veřejných zájmů, zapojování veřejnosti do rozhodování a přímá demokracie.

2
Navrácení obsahu politice, kultivace politiky a politiků, vyšší podíl žen v politice, zásadní změna politické kultury.

3
Dobře a bez průtahů fungující justice a veřejná správa.

4
Kvalitní a dostupná zdravotní péče, propracovaný sociální systém, dobré podmínky pro zdravý životní styl, aktivní provozování sportu, aktivní trávení volného času.

5
Kvalitní vzdělávací systém a vysoký podíl vysokoškoláků v populaci.

6
Orientace ekonomiky na high-tech obory a výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

7
Osobní svoboda i svoboda podnikání jako základ ekonomické prosperity, dobré podmínky pro podnikání i přes vyšší daně.

8
Soustavný a efektivní boj proti korupci.

9
Důsledná ochrana životního prostředí, včetně globální odpovědnosti.

10
Dlouhodobě nízká nezaměstnanost a takové změny v organizaci společnosti, aby nikdo nebyl vyloučený.

11
Systematická podpora neziskovým organizacím a rozvoj občanské společnosti.

Voličům představujeme a nabízíme osobnosti, které dlouhodobě hájí a prosazují veřejný zájem.

 

Charakteristika politického stylu hnutí Změna

  • transparentnost
  • nezávislost
  • odpovědnost
  • solidarita
  • odbornost
  • efektivita