Jak sestavujeme kandidátky:

Na kandidátní listiny vybíráme přednostně občanské osobnosti, které dlouhodobě hájí a prosazují veřejný zájem a za které mluví jejich dosavadní práce. Nemáme mezi sebou funkcionáře a šíbry, kteří se schovávají v jiných stranách pod jejich zavedené značky, ačkoliv sami žádnými osobnostmi nejsou. Nemáme ani tolik peněz, abychom si kandidáty kupovali, se všemi jednáme na základě nabídky svobodné spolupráce.
Naším dlouhodobým pravidlem je, že kandidátky jsou sestaveny rovnoměrně 50:50 z žen a mužů.

Kandidát či kandidátka by měli splňovat tato kritéria (nejpřísněji platí tato kritéria pro kandidáty na čele kandidátek):

   • osobnosti, které mohou prokázat, že v minulosti dlouhodobě a aktivně hájily nebo prosazovaly veřejný zájem či prosazovaly ekologické, ekonomické či sociální inovace
  • osobnosti schopné vzájemné spolupráce a komunikace 
  • osobnosti s kreditem u veřejnosti a schopné oslovit díky svým předcházejícím aktivitám širší veřejnost
  • osobnosti neúplatné a nezávislé na kmotrech, na byznysu
  • osobnosti se společnými hodnotami a politickou orientací – občansko-zelenou

 

Náš cíl

Naším cílem v těchto volbách je získat 5 – 13 % hlasů a stát se parlamentní stranou. Zejména ale chceme propojit osobnosti s občansko-zelenou či zeleno-občanskou politickou orientací a začít budovat celostátní politickou sílu, která postupně získá vliv na směřování a rozvoj naší země.

 

Financování


Kampaň bude financována z příspěvku politického hnutí Změna, příspěvků našich partnerů, z darů a půjček kandidátů a našich příznivců. Všechny darovací smlouvy budou zveřejněny.

Rozpočet kampaně – předběžný optimální rozpočet kampaně je 29,2 mil Kč, v současné době máme získáno 3,5 mil Kč. Minimální rozpočet celé kampaně, kdy jsme ještě schopni ve volbách uspět a překročit hranici 5%, je 12 mil. Kč.

Volební program

Volební program prochází diskusí v krajích a bude včas zveřejněn. Naše programové priority naleznete zde

Pokud se chcete jakkoli zapojit, máte např. tip na vhodného kandidáta?

Zapojte se!